HRVATSKI | ENGLISH  
 
8. Međunarodni stručno-znanstveni skup
8th International Professional and Scientific Conference
23-26. 09. 2020., Zadar, Hrvatska/Croatia
 
NaslovnicaO skupuPrijava radovaRegistracijaSponzoriKontaktSmještajMapa stranica
 
I.SKUP-BJELOLASICA '06.
II.SKUP-BJELOLASICA '08.
III.SKUP-Zadar Borik '10.
IV.SKUP-Zadar Borik '12.
V. SKUP-Zadar Donat '14
VI. SKUP-Zadar Donat '16
VII. SKUP-Zadar Donat '18
IV. SKUP - Zadar Borik 2012.

ZAKLJUČCI SA 4. MEĐUNARODNOG STRUČNO-ZNANSTVENOG SKUPA "ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ZDRAVLJA"

 

Skup pod nazivom "Zaštita na radu i zaštita zdravlja" održan je od 19.-22. rujna 2012.godine u Boriku-Zadar, hotelu Falkensteiner. Organizatori skupa bili su Veleučilište u Karlovcu, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatsko ergonomijsko društvo i državno sveučilište Boise State University iz SAD pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu.

Skupu je prisustvovalo oko 200 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovačke, Portugala i Makedonije. Skupu su osim velikog broja autora, prisustvovali i brojni stručnjaci (specijalisti medicine rada) iz različitih institucija, gospodarstva, sindikata i studenti. Skup je radio u tri paralelne sekcije, te su održani okrugli stol i radionica. Na ovom skupu kroz radove i izlaganja obuhvaćeno je 9 interdisciplinskih područja.

Kroz brojne radove i rasprave došlo je do sljedećih zaključaka:

 

1. Dokumenti, ciljevi i strategija razvoja Republike Hrvatske trebaju sadržati odrednice u funkciji organiziranja, implementacija svih međunarodnih normi i propisa u područjima zaštite na radu, zaštite zdravlja i svih ostalih područja u društvu čime se osigurava kvalitetniji i zdravlji i sigurniji život zaposlenika i svih građana. (Sve ovo nemoguće je bez nas, znanosti i struke.)

 

2. Za daljnji razvoj zdravog društva, trebaju nam zdravi i zadovoljni ljudi koji neće biti teret društvu zbog rizika budućnosti koje su rezultirale zbog neprovođenja zakonskih i svih drugih mjera.

 

3. U pogledu daljnje praktične primjene sustava Zaštite na radu i zaštite zdravlja neophodna je daljnja primjena analize rizika u svim segmentima društva i u svim ključnim procesima poduzeća. U vezi toga potrebno je prepoznati točke u procesima u kojima se procjenjuju rizici primjenom nekih od metoda.

 

4. Na skupu je također prepoznato da budući razvoj aktivnosti na ovim razmatranim područjima sve više treba usmjeravati prema upravljanju znanjem, kreativnošću i inovativnošću. Na taj način bi se postupno ostvarivalo strateško opredjeljenje za stvaranje uvjeta da veliki dio sredstava koje gubimo zbog neadekvatne zaštite usmjeravamo prema znanosti, obrazovanju, zdravstvu, kulturi i drugim.

5. Iako pozitivan trend u ovim sustavima i područjima interesa na skupu nije upitan, on nije dostatan za predstojeće promjene na EU tržištu za koje se pripremamo, kao i za ulazak u Europsku uniju.

 

6. Prijetnje i rizike trebamo prepoznati i njima upravljati.

 

7. Za sva ova područja i probleme koji su istaknuti, treba od strane nadležnih institucija društva imati više sluha, svijesti i odgovornosti. Treba se shvatiti da je ulaganje u to ulaganje u kvalitetniji život u budućnosti.

 

8. Veliki broj mladih sudionika skupa su garancija za ostvarivost navedenih aktivnosti.

 

9. S obzirom na aktualnost teme na okruglom stolu "Rasprava o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu", sudionici skupa suglasili su se da se pošalju posebni zaključci sa skupa na sve relevantne adrese od Predsjednika države pa dalje.

 

Iskustva sa ovog skupa : više prezentacija tvrtki, kao i stručne literature iz ovih područja.

 

10. I ovaj skup još jednom je potvrdio da je sintetiziranjem saznanja iz različitih područja učinjen još jedan korak na razvoju i unaprijeđenju sustava sigurnosti i zaštite zdravlja radnika.

 

11. Sudionici skupa razmotrili su mnoga otvorena pitanja i izazove kojima se suočavamo, te zaključili da je kroz prizmu sustava sigurnosti i zaštite zdravlja, zakonska i praktična rješenja nužan aktivan rad i sustavna edukacija u ovim područjima svih čimbenika društva.

 

12. Sudionici skupa mišljenja su da je i ovaj skup opravdao svoju svrhu i cilj, da će dati određene rezultate, koje ćemo moći razmatrati, analizirati i ocjenjivati 2014. godine na 5. Skupu.

Organizacijski odbor je za liječenje djevojčice Stephanie Milda donirao 500,00 kn.

 

Borik, Zadar, 22. rujna 2012. godine

 

 

OKRUGLI STOL O NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI NA RADU

Zadar, 20. Rujna 2012.

 

ZAKLJUČCI SKUPA

 

Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti na radu kojega je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uputilo u javnu raspravu 3. kolovoza 2012. neprihvatljiv je iz mnogo razloga, a osobito zato što:

ne poštuje zabranu da se usklađivanje nacionalnog pravnog poretka s pravnom stečevinom EU-a iz područja zaštite na radu koristi kao izlika za ukidanje ili smanjenje zatečenih prava u državi članici, ako su ta prava sukladna pravnoj stečevini ili povoljnija od nje

što se donosi u postupku koji ne obuhvaća procjenu učinaka važećeg Zakona o zaštiti na radu i provedbenih propisa koji su na snazi

ne poštuje praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske o kvaliteti normiranja i uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne norme kako bi bile sukladne načelu vladavine prava i pravne sigurnosti, kao legitimnih očekivanja adresata pravnih normi u Republici Hrvatskoj

nije u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, npr. konvencijama Međunarodne organizacije rada, koje imaju jaču pravnu snagu od zakona u Republici Hrvatskoj, a osobito onima o zaštiti na radu, službama medicine rada, radničkim predstavnicima, inspekciji rada, osiguranju za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, pomorcima i dr.

Sudionici skupa, kao članovi stručne javnosti koji sudjeluju u provedbi zaštite na radu u Republici Hrvatskoj i koji sustavno prate učinke primjene propisa o zaštiti na radu u Hrvatskoj, pozdravljaju odluku ministra rada i mirovinskog sustava da povuče Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti na radu iz postupka koji bi rezultirao njegovim upućivanjem Vladi Republike Hrvatske, a potom i Hrvatskome saboru. Međutim, sudionici skupa ocjenjuju neprihvatljivim da se radnoj skupini za izradu novog Zakona o zaštiti na radu i/ili Nacionalnom vijeću za zaštitu na radu nameće obveza da im ishodište za izradu novog zakonskog nacrta odnosno prijedloga bude Nacrt prijedloga Zakona o zaštiti na radu koji je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uputilo u javnu raspravu 3. kolovoza 2012. Članovima radne skupine mora se omogućiti izrada zakonskog nacrta odnosno prijedloga koji će proizaći iz doprinosa stručne javnosti i ostalih resora Vlade Republike Hrvatske koji moraju biti konzultirani u tom postupku.

Sudionici skupa pozdravljaju i podupiru jedinstvo pristupa, mišljenja i suradno djelovanje socijalnih partnera, interesnih strukovnih udruga, ostale zainteresirane odnosno stručne javnosti te članova akademske zajednice tijekom javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti na radu od 3. kolovoza 2012. Uočava se da je malo koji zakonski prijedlog u Republici Hrvatskoj okupio usporedivi stupanj jednoglasja kakvo se iskazuje u slučaju odnosno na primjeru javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o zaštiti na radu. Slijedom toga očekuje se da resorno Ministarstvo, kao nositelj stručnih aktivnosti, uoči tu činjenicu te da je uvažava u potpunosti.

Iskazano jedinstvo odnosi se osobito na potpuno neprihvatljivu ideju odnosno prijedlog zadiranja u ustroj i djelovanje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR), koji je najmlađa institucija u području zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, što njegove stručnjake nije sprječilo da postignu zavidne rezultate na korist radnika, radničkih predstavnika, poslodavaca i drugih korisnika usluga HZZZSR-a. Protivimo se svakom postupku i propisu koji bi stao na put tim rezultatima i umanjio uvjete za rad i djelovanje HZZZSR-a. U protivnom, iskazujemo spremnost upozoriti međunarodne institucije, čija je članica i Republika Hrvatska, na takva nepoželjna djelovanja.

Podržavamo zaključke zajedničkog sastanka udruga stručnjaka za zaštitu na radu i inženjera sigurnosti od 13. rujna 2012. te nalazimo nedopustivim pokušaje diskreditiranja postignutih doprinosa koje je dala struka ciljano obrazovana i specijalizirana za poslove zaštite na radu koje propisuje pravna stečevina EU-a i koji su slijedom njezine primjene obveza i odgovornost svakog poslodavca u Republici Hrvatskoj.

Pozivamo stručne i političke autoritete u Republici Hrvatskoj da podrže ideju vodećih stručnjaka na području zaštite na radu i medicine rada u Republici Hrvatskoj da se kvalitetnim propisima, i to ponajprije kvalitetnim Zakonom o zaštiti na radu, omogući svim subjektima prava da dobiju i primjenjuju inteligentne, jasne i precizne pravne norme, koje će pouzdano pridonositi pravnoj sigurnosti i vladavini prava u Republici Hrvatskoj, djelotvorno zaštititi zdravlje i sigurnost radnika te konkurentsku sposobnost poduzetnika odnosno poslodavaca, kao i omogućiti da se sredstva prikupljena po osnovi obveznog socijalnog osiguranja investiraju u prevenciju, umjesto da se troše za saniranje šteta koje proizlaze iz ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te ostalih oboljenja u vezi s radom.

 

 


 
Republika Hrvatska   Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Ministarstvo zdravstva
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja