HRVATSKI | ENGLISH  
 
7. Međunarodni stručno-znanstveni skup
7th International Professional and Scientific Conference
12.-15. 9. 2018., Zadar, Hrvatska/Croatia
 
NaslovnicaO skupuPrijava radovaRegistracijaSponzoriKontaktSmještajMapa stranica
 
Kontakt osobe

Za sve informacije izvolite se obratiti na sljedeću adresu:

 

mr. sc. Snježana Kirin

Veleučilište u Karlovcu

Trg J. J. Strossmayera 9

47000 Karlovac

Republika Hrvatska

Tel.: +385(0)47-843-581

Fax: +385(0)47-843-503

e-mail: zrzz@vuka.hr

 

 

Za organizaciju rada sekcije specijalista medicine rada i njihovo uključivanje u rad okruglog stola osoba za kontakt je:

 

Karmen Dežmar Krainz, dipl.oec.

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

R. Cimermana 64a

10 020 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel.: +385(0)1 55-77-496

Fax: +385(0)1 6558 704

e-mail: kdezmar-krainz@hzzzsr.hr


 
Republika Hrvatska   Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Ministarstvo zdravstva
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja