HRVATSKI | ENGLISH  
 
7. Međunarodni stručno-znanstveni skup
7th International Professional and Scientific Conference
12.-15. 9. 2018., Zadar, Hrvatska/Croatia
 
NaslovnicaO skupuPrijava radovaRegistracijaSponzoriKontaktSmještajMapa stranica
 
Tematska područja
Uputa za pisanje sažetka
Uputa za pisanje radova
Popis prihvaćenih sažetaka

R.BR.

Ime i Prezime

Naslov

1.

Prof.dr.Fikret Veljović, MSc. Zina Lazović, Irmela Šunj BSc. Ing

Analiza opterećenosti, utrošene energije i ishrane za potrebe radnika magacionera u skladištu

2.

dr.sc Josip Hoster, Marko Vreš

Sigurnost stupova s geometrijskim nesavršenostima u okvirnim konstrukcijama

3.

dr.sc. Hoster Josip, Marko Vreš

Usporedba procjene sigurnosti stupova u okvirnim konstrukcijama s eurocode pravilnicima

4.

Rijad Šišić, Zvjezdan Karadžin, Jelena Marković

Uvođenje suvremenih programa obrazovanja stručnjaka u području upravljanja rizicima od katastrofalnih događaja i protiv požarnog inžinjeringa u zemljama zapadnog balkana

5.

Salah Eldien Omer, Damir Hodžić, Dženana Gačo

Safety in production of pellet from biomass

6.

Matija Landekić , Mario Šporčić, Ivan Martinić, Matija Bakarić

Ocjena radnog položaja tijela šumskog radnika sjakača

7.

Ivana Ribarić

Primjena ISO standarda u tvrtki jadranski naftovod

8.

Dražen Kapusta, Andrijana Čukelj Ciković

Projekt ePrijava ozljeda na radu

9.

Nenad Papić, dipl. ing. el.

Požari u objektima i postrojenjima

10.

Nenad Kovačević MsC

Jedan pristup proceni rizika pri realizaciji vežbi sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima

11.

Alojzije Grzelja Iveta , Nikola Trbojević, Zlatibor Tomas

Proces izrade procjene rizika

12.

Marina Tevčić, Denis Kotoraski, Marijana Špoljarić

Trend ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj od 2010. Do 2017. Godine

13.

Nenad Komazec, Slavica Dabižljević, Milica Mladenović

Upravljanje rizikom u funkciji prevencije vanrednih situacija

14.

Adnan Ćehajić, Asmir Aldžić, Ekrem Pehlić, Omar Ćehajić, Aldina Aldžić-Baltić

Rizik od zračenja x-zraka na uposlenike „Kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać

15.

Damir Kralj

Model za procjenu tematskog interesa studenata

Studija sigurnosti i zaštite za nastavne sadržaje kolegija "primjena računala"

16.

Damir Kralj, Andrea Omerović

Haptička korisnička sučelja - pregled stanja i mogućnosti šire primjene u praksi

17.

Damir Kralj, Nikola Hren

Okvirni projekt razvoja baze podataka: Vođenje evidencije zaštitnih sredstava

18.

Bruno Štajner

Procesni postupci i utvrđivanje odgovornosti za štetu na radu

19.

Sanela Paskaš Dlugoš, Zlatko Šarić

Ocjenjivanje razine izloženosti mehaničkim vibracijama – pravna regulativa

20.

Srebrenka Mesić, Eos Martinac

Doživljaj osobne kvalitete života, zdravlja i radne sposobnosti radnika zaposlenih u dalekovodu

21.

Josipa Nakić, Ilijana Brkanović

Kineziologija rada: prevencija mišićno-koštanih poremećaja kod zaposlenika Ina d.d.

22.

Vladimir Tudić

Ušteda energije grijanja korištenjem visokoučinkovitih HVAC sustava

23.

Biljana Vranješ, Nikola Trbojević

Procjena rizika i primjena RCA metode za utvrđivanje uzroka incidenta pri rukovanju građevinskom mehanizacijom

24.

Fatka Kulenović, Jasna Hamzabegović

Primjena problema alokacije u rješavanju postavljenih zadataka planiranja

25.

Mr.sc. Damir Kulišić, dipl.ing.kem., Marijan Artuković, spec.ing.sec.

Tipični scenariji i znakovite indicije paleži osigurane imovine radi prijevare osiguratelja

26.

Mr.sc. Damir Kulišić, dipl.ing.kem., Marijan Artuković, spec.ing.sec.

O znakovitim posebnostima tragova požara i nekim lako mogućim zabludama u njihovu tumačenju

27.

Zlatibor Tomas, Marko Ožura , Boris Ožanić

Mogućnosti korištenja GIS programa pri odvodnji , održavanju i inspekciji sustava odvodnje otpadnih voda

28.

Ilijana Brkanović

Program zaštite i promocije zdravlja

u INA grupi i projekt zdravlje +

29.

Dr. sc. Jasmina Bešlagić, Dr. sc. Esad Bajramović, Dr. sc. Atif Hodžić

Prevencija diskriminacije na radu kao model zaštite psihičkog zdravlja radnika

30.

Filip Žugčić, Anamarija Kirin, Boris Ožanić, Zlatibor Tomas

Sustavi za pohranu električne energije

31.

Barbara Šimić, Snježana Kirin

Istraživanje zadovoljstva radnika na radnom mjestu putem upitnika u ugostiteljskom objektu

32.

Željko Sinković, Željko Poljak, Matija Rubil

Osposobljavanje za rad na siguran način na daljinu (e-learning)

33.

Nihada Omerdić, Muhidin Omerdić, Lamija Omerdić

Fosfor iz otpadnih voda – velika korist za poljoprivredu

34.

Zlatko Šarić

Opasnosti i mjere zaštite kod primjene traktorske prskalice za zaštitu bilja

35.

Tanja Lelas, Ines Kovačević Cvetko, Helena Koren

Odnos doživljaja stresa na radu i trajanja bolovanja

36.

Helena Koren, Tanja Lelas, Marina Milaković, Ines Kovačević Cvetko

Dobne razlike u doživljaju stresa na radu

37.

Veronika Laušin, dr.med.spec. , Vinka Longin Peš

Projekt promicanja zdravlja i sigurnosti na radu u djelatnosti bolnica

38.

Frano Mika

Poticanje kulture zašitite na radu

39.

Suan Islamović , Fadil Islamović

Normativni okvir zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu u Bosni i Hercegovini

40.

Tamara Fehervari, Marko Prahović

Tjelesna aktivnost studenata Veleučilišta u Karlovcu

41.

Marinko Đ. Učur

Radnopravna zaštita povjerenika radnika za zaštitu na radu

42.

Marinko Đ. Učur

(Ne)potrebnost izmjena i dopuna zakona o zaštiti na radu

43.

Marin Kundić, dipl. iur.

Prekršaji iz područja zaštite od požara

44.

Marko Ožura, Miroslav Zaborski, Izidor Drvar

Upravljanje gradskim nasadima i opasnosti lomova dijelova stabla – primjer Draškovićeve ulice u Karlovcu

45.

Mateja Matić, Snježana Matić

Psihosocijalni rizici stresa na radnom mjestu: usporedba među spolovima

46.

Dr. sc. Dubravka Krivačić, Jelena Dupin, bacc. oec.

Zdravlje i sigurnost na radu: standard nefinancijskog izvještavanja

47.

Nada Bodiroga-Vukobrat, Sandra Laleta, Sandra Debeljak

Povratak žena na tržište rada nakon karcinoma -otvorena pitanja zaštite

48.

Goranka Škeva, Vinko Šarić, Tomica Ljubek, Rajka Turk, Jelena Macan

Suradnja institucija u unaprjeđenju zaštite pri radu s opasnim tvarima

49.

Tihana Cegur Radović, univ. spec. oec., Marijana Hadžić, studentica

Primjena koncepta održivog razvoja u kompaniji Heineken Hrvatska d.o.o.

50.

Davor Turković

Organizacija i opremanje stanica za zaštitu od opasnih plinova i sustavi mobilne detekcije

51.

Anamarija Aračić

Načini sanacije tla nakon propuštanja slane vode iz slanovoda

52.

Sonja Damjanović Dešić

Izmjena Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim na radu

53.

Dijana Krišto, Marija Bubaš, Željka Sokolović Pavić

Analiza profesionalnih zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj u desetogodišnjem razdoblju (2008.-2017.)

54.

Anamarija Kirin, Filip Žugčić

Princip rada i primjena fotonaponskih ćelija

55.

Dr Marija Mićović

Programi i mehanizmi Evropske unije u oblasti zaštite kritične infrastrukture -obaveze republike Srbije-

56.

Gorana Lipnjak, Zlatko Pap

Robotika u službi zaštite na radu

57.

Marina Milaković, Ina Kardoš, Helena Koren

Testiranje na sredstva ovisnosti na radnom mjestu – praktična primjena zakonskih odredbi

58.

Ines Kovačević Cvetko, Helena Koren, Tanja Lelas, Tamara Radošević

Prepoznavanje i prevencija prezentizma

59.

Ivan Pukšar, Silvija Vitner Marković, Dea Okičić

Uloga prirodnih resursa u realizaciji ekološko održivih sportsko-rekreacijskih projekata

60.

Tamara Radošević , Tanja Lelas , Ines Kovačević Cvetko

Prijelomi u ozljedama na mjestu radu tijekom 2017. u Republici Hrvatskoj

61.

Željka Sokolović Pavić, Dijana Krišto, Marija Bubaš

Sindromi prenaprezanja kao profesionalana bolest u razdoblju od 2013. do 2017. godine

62.

Milorad Vojvodić, Maja Čačija

Sigurnost pri provedbi entomoloških istraživanja u agronomiji

63.

Dr. sc. Dražen Škrtić

Kazneno djelo neisplate plaće

64.

Željka Cindrić, Renata Volkmer Starešina

Supkutana infuzija u zdravstvenoj njezi u kući

65.

Leszek Kozioł

The innovative sheltered workshop assesment capability

66.

Karmen Bradvica-Kelava, Marija Bubaš, Zlatko Šarić

Evaluacija edukacijskog seminara o radu na otvorenom u uvjetima visokih temperatura

67.

Dr Goran Đorđević, Dr Vladan Đulaković, Dr Mihailo Ratknić

Upravljnje rizikom u zaštiti šuma od požara

68.

Davor Solomun, Snježana Andrić, Dragutin Herceg

Kriminalitet u području zaštite zdravlja u Republici Hrvatskoj

69.

Ivan Iviček, Ivan Štedul , Marin Maras

Analiza profesionalnih bolesti u prerađivačkoj industriji od 2012.-2016. godine

70.

Sandra Zavadlav, Marijana Blažić

Sigurnost proizvoda ribarstva i njihova zastupljenost u prehrani Europljana

71.

Bajro Bolić, Blaženka Brlobašić Šajatović, Nermin Bahtić

Oblikovanje radnog mjesta sa univerzalnim šivaćim strojem

72.

Tomislav Dumić, Krunoslav Pintur, Vedran Slijepčević, Nera Fabijanić

Sigurno rukovanje vatrenim oružjem prilikom provedbe lova

73.

Prof. dr Slobodan Krnjetin, Mr Slobodan Šupić

Bezbednost objekata građenih prirodnim organskim materijalima

74.

Prof. dr Slobodan Krnjetin, Mr Slobodan Šupić

Požarni rizici – analiza građevinskih parametara

75.

Marija Batak, Dražen Kapusta, Tina Mudrovčić

Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu u djelatnosti zdravstvene zaštite

76.

Dr. Minka Ćehić, Prof.dr. Salah Eldien Omer

Zaštita na radu pri proizvodnji lameliranih drvenih nosača

77.

Blaženka Rogan

Uloga povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika u rješavanju psihičkog zlostavljanja na radu - mobinga i diskriminacije

78.

Karabasil Dragan, Petković Saša

Funkcije mozga u opožarenom objektu

79.

Branko Frančević, Natalija Pejnović

Najam ili kupnja osobne zaštitne opreme

80.

Marijana Blažić, Elizabeta Kralj, Irena Biličić, Sandra Zavadlav, Alen Cekurić

Ozljede na radu u prehrambenoj industriji u Republici Hrvatskoj za period 2014.-2016.

81.

Helena Koren, Cvetan Kovač

Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta: suradnja Hrvatske pošte i HZZZSR-a

82.

Natalija Pejnović

Potencijalni rizici i koristi nanotehnologije

83.

Anita Tarbuk, Katia Grgić, Zbigniew Draczynski, Maciej Bogun

Interface phenomena of nanocomposite precursor pan fibers for medical applications

84.

Branko Babić, Kovačević Nenad

Planovi zaštite javnih preduzeća

85.

Alen Šimec, Matej Marić

Analiza i primjena proceduralnog programiranja u skriptnom jeziku

86.

Slavica Bogović

Nove tehnologije pri oblikovanju zaštitne odjeće i opreme

87.

Jadranka Grbinić

Smanjenje emisija stakleničkih plinova i ublažavanje klimatskih promjena kao jedan od prioriteta strategije Eu politike

88.

Dragan Perić

Materijali za zimsko održavanje puteva i njihov uticaj na životnu sredinu

89.

Sarajko Baksa (-)

Opterećenje kralješnice prilikom sjedenja studenata u predavaoni MEV-a

90.

Sarajko Baksa (-)

Računalna analiza opasnosti pogrešne projektne ugradnje kosog krovnog prozora

91.

Borislav Simendić,Vesna Petrović, Verica Milanko

Analiza uticaja nanočestica na ljudsko zdravlje

92.

Tihana Kostadin, Goran Cukor

Ekološki prihvatljiva strojna obrada

93.

Damir Megla

Nužnost osposobljavanja radnika vanjskih izvođača koji rade na elektroenergetskim postrojenjima HEP – Operatora distribucijskog sustava

94.

Ivan Štedul, Marin Maras, Slaven Lulić,

Nedosljednosti u podacima o ozljedama na radu objavljenih na Eurostat-u

95.

Mladen Todić, Biljana Vranješ, Nikola Trbojević

Azbest-tihi ubica

96.

Goran Šarić, Ivana Kolić, Bojan Matijević, Valentina Belavić

Tehničko-tehnološki aspekti zaštite na radu u pivarskoj industriji

97.

Tihana Dekanić, Tanja Pušić, Anita Tarbuk, Ivo Soljačić

Funkcionalizacija pamučnih tekstilija za UV zaštitu

98.

Robert Lechpammer, Vinka Sambolić, Mladen Žitković

Procjena rizika vatrogasca u JVP Grada Samobora

99.

Đorđi Todorovski, Dalibor Benković, Stella Babić

Zaštita od požara informatičke opreme

100.

Jasna Halambek, Ines Cindrić, Nina Popović

Uklanjanje teških metala iz otpadnih voda upotrebom alternativnih adsorbensa

101.

Rajna Malinar, Sandra Flinčec Grgac, Anita Tarbuk, Josip Marković

Utjecaj procesa održavanja na neriranje tekstilne prašine s bolničkih tekstilija

102.

Sandra Flinčec Grgac, Rajna Malinar, Sara Inić

Generiranje tekstilne prašine s celuloznog materijala obrađenog limunskom kiselinom

103.

Sandra Flinčec Grgac, Franka Žuvela Bošnjak, Jadranka Akalović

Toplinska stabilnost i plinoviti produkti razgradnje goveđe kože za izradu vatrogasne čizme

104.

Bojan Matijević

Zdravstveni značaj vitamina D

105.

Maja Vidović

Prethodni i preventivni zdravstveni pregledi radnika

106.

Radosław W. Pyrek, Elżbieta Szczygieł

Work-life balance in European countries

107.

Radoslaw Pyrek, Michal Koziol

Absenteeism management system in an enterprise – outline of the concept

108.

Nikola Šimunić, Tanja Jurčević Lulić

Ergonomske vodilice u dentalnoj implantologiji

109.

Zoran Vučinić, Jovan Vučinić

Civilna zaštita u Europskoj uniji

110.

Stjepan Peretin, Zvonimir Matusinović , Dalibor Benković

Mjere zaštite kod ispitivanja probojnim paljenjem

111.

dr Dušan Gavanski dipl. maš. inž.

Izbor lične zaštitne opreme u

laboratoriji za grafičko inženjerstvo i dizajn

112.

Bojan Trbojević, Savić Pavićević

Izračun preostalog rizika AUVA metodom pri proizvodnji metalne ambalaže

113.

Davor Kalem, Ante Jurjević

Operativna i tehnička zaštita

povjerljivih poslovnih infromacija

114.

Anica Milošević , Slađana Nedeljković

Uticaj ergonomije pri radu sa računarima

115.

M. Cristina Perotti , Claudia I. Vénica , Marijana Blazić

From an ecological problem to a source of bioactive compounds: Whey from dairy industry.

116.

Grgurić Branka, Prašnjak Anica

Rizici u radu medicinskih sestara

117.

Branislav Andjelković , Vesna Nikolić , Josip Taradi

Socijalni dijalog kao element upravljanja sistemom zaštite na radu - komparativni pristup u R. Srbiji i R. Hrvatskoj

118.

Antun Matija Filipović

Primjena umjetne inteligencije u sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu


 
Republika Hrvatska   Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Ministarstvo zdravstva
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja