HRVATSKI | ENGLISH  
 
7. Međunarodni stručno-znanstveni skup
7th International Professional and Scientific Conference
12.-15. 9. 2018., Zadar, Hrvatska/Croatia
 
NaslovnicaO skupuPrijava radovaRegistracijaSponzoriKontaktSmještajMapa stranica
 
Tematska područja
Uputa za pisanje sažetka
Uputa za pisanje radova
Popis prihvaćenih sažetaka
Prijava rada sa sažetkom

 

U Sažetku treba jezgrovito opisati cilj rada, kratko objasniti rezultate istraživanja i završiti kratkim zaključkom.

U Sažetku treba navesti:

- naslov rada;

- ime(na) autora;

- naziv ustanove-tvrtke koju predstavlja;

- tekst sažetka (ne više od deset redaka);

- ključne riječi (najviše pet);

- adresa autora za korespodenciju.

 

U okviru Sažetka nije dopušteno prikazivanje podataka tablicama, shemama ili slikama, te navođenje literaturnih izvora.

 

 

Predložak za izradu Sažetka dostupan Vam je na linku:


SazetakZRZZ_2018..doc

 

 

Prijavu rada sa Sažetkom treba poslati najkasnije do 04. IV. 2018. godine na e-mail: zrzz@vuka.hr

 

Obavijest o prihvaćanju dobiti ćete do 11. IV. 2018. a rok za dostavljanje završnog rada je 21. V. 2018. godine.


 
Republika Hrvatska   Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Ministarstvo zdravstva
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja