HRVATSKI | ENGLISH  
 
7. Međunarodni stručno-znanstveni skup
7th International Professional and Scientific Conference
12.-15. 9. 2018., Zadar, Hrvatska/Croatia
 
NaslovnicaO skupuPrijava radovaRegistracijaSponzoriKontaktSmještajMapa stranica
 
Uvodna riječ
Prvi poziv
Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju
Odbori skupa
Program skupa
Izlet
Organizacijski odbor Skupa

Mr.sc. Snježana Kirin, predsjednica

Jasna Krainz, prof. zamjenica predsjednice

Dr.sc. Zvonimir Matusinović

Lidija Brcković, mag.ing.cheming.

Mirjana Cibulka, mag.educ.philol.angl.et ital.

Karmen Dežmar Krainz, dipl.oec.


Stručno-znanstveni odbor Skupa

B. Anđelković (Srbija)

Marco A. Barbosa (Brasil)

A. Bogadi Šare (Hrvatska)

H. Bubb (Njemačka)

O. Ciobanu (Rumunjska)

F. Ćatović (BIH)

S. Damjanović Dešić (Hrvatska)

L. Dolšak (Hrvatska)

L. Dulina (Slovačka)

P. Falzon (Francuska)

A.M. Grancarić (Hrvatska)

V. Glivick (Češka)

M.A. Goncalves (Portugal)

A. Hodžić (BIH)

A. Hursa Šajatović (Hrvatska)

S. H. Jeong (Južna Koreja)

T. Jurčević Lulić (Hrvatska)

M. Kacijan (Hrvatska)

I. Karabegović (BIH)

W. Karwowski (SAD)

E. Koningsveld (Nizozemska)

F.J. Llaneza Alvarez (Španjolska)

Y. Li (Engleska)

B. Mijović (Hrvatska)

J. Mustajbegović (Hrvatska)

N. Mustapić (Hrvatska)

I. Peternel (Hrvatska)

I. Polajnar (Slovenija)

N. Popović (Hrvatska)

U. Reischl (SAD)

T. Studeli (Švicarska)

A. Tarbuk (Hrvatska)

M. Tevčić (Hrvatska)

N. Trbojević (Hrvatska)

J. Vučinić (Hrvatska)

N. Vujica Herzog (Slovenija)

B. Wasserbauer (Hrvatska) – predsjednik

X. Wang (Australija)

M. Zavalić (Hrvatska)

D. Zavec Pavlinić (Slovenija)


 
Republika Hrvatska   Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
  Ministarstvo zdravstva
  Ministarstvo znanosti i obrazovanja